Presseinvitasjon:

Forsvarsministeren besøker UMOE Mandal 10. september

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøker torsdag 10. september båtverftet UMOE Mandal. Bedriften sto bak byggingen av Skjold-klassen korvetter som er blant de raskeste marinefartøy i verden. Regjeringen har besluttet å fremskynde oppgraderingen av fartøyene. Bakke-Jensen vil overvære en signering av en samarbeidsavtale mellom norske industriaktører under besøket. Denne samarbeidsavtalen vil bli gjort kjent samme dag.

Oppgraderingen av korvettene skal skje i perioden 2020-2024 og vil kunne gi nye oppdrag til både verftet som bygget fartøyene og til andre nasjonale leverandører av delsystemer. Arbeidet vil omfatte oppgradering av komponenter og flere av systemene om bord. I den nye langtidsplanen for Forsvaret anbefales det en videreføring av fartøyene til 2030. Dette er ett av flere tiltak for delvis å kompensere for tapet av KNM Helge Ingstad.

 

Priv-til-red.:

Det vil være flere korvetter av Skjold-klassen til stede i Mandal. Forsvarsministeren vil få omvisning både ombord i et fartøy og på båtverftet.

Praktisk info: Påmelding til LGJ@fd.dep.no innen kl. 12:00 9. september. Ha med gyldig ID/pressekort. På grunn av koronasituasjonen vil det bli sendt ut et skjema for registrering i forkant. Koronatiltak kan medføre restriksjoner på hva man kan være med på.

Oppmøte senest kl. 09:45 ved resepsjonen i adm-bygget, Gismerøyveien 205, Mandal. Pressekontakt for forsvarsministeren er kommunikasjonsrådgiver Lars Gjemble, mobil 90973891, LGJ@fd.dep.no