Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forsvarsministeren vil at Forsvaret skal bli flinkere til å bruke teknologi

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen møtte i dag flere teknologitopper fra forsvarssektoren. Han fikk råd om hvordan Forsvaret kan bli bedre til å utnytte både eksisterende og ny teknologi.

- Vi står nå midt oppi arbeidet med hvordan vi skal videreutvikle Forsvaret. Det gir oss mulighet til å se på hvilke trender som kan påvirke fremtidens forsvar, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Regjeringen arbeider med en ny langtidsplan for forsvarssektoren, som skal legges frem våren 2020.

Forsvarsministeren har bedt om teknologiråd fra både militær og sivil sektor

- Forsvaret har spesifikke behov og krav, men selve teknologien er den samme som på sivil side. Vi ser i stadig større grad at teknologi kan ha både sivil og militær nytte. Her kan vi bli flinkere til å jobbe sammen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Tidligere i høst møtte forsvarsminister Bakke-Jensen også teknologitopper fra sivilt næringsliv for å få deres råd til den nye langtidsplanen.

- Jeg har fått tilbakemeldinger om at Forsvaret må kommunisere tydeligere hvilke utfordringer som skal løses. Forsvaret burde eksperimentere mer og teste ut løsninger som er under utarbeidelse. Og vi må bli flinkere til å involvere leverandører tidlig i prosessen, sier forsvarsminister Bakke-Jensen.

- Erfaringer fra næringslivet viser at et teknologisk omstilling ofte handler lite om teknologien i seg selv. For å utnytte mulighetene som ny teknologi gir, kreves det endringer innenfor personell, kompetanse, styring og organisering. Et suksesskriterium er at prosessen eies av toppledelsen – det må vi ta som en marsjordre, sier forsvarsministeren.

Oversikt over deltagerne på dialogmøtene

Deltagerne på møtet med sivil sektor 18. november inkluderte Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, Forsvarets forskningsinstitutt, SINTEF, Abelia, Kongsberg Defence & Aerospace, Stingray Marine Solutions, Blueeye Robotics, Telenor og Vipps.

Deltagerne på møtet med forsvarssektoren 17. desember inkluderte Forsvarsstaben, Forsvarsmateriell, Forsvarsbygg, Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvars- og sikkerhetsindustriens landsforening, Thales Norway, Nammo og Kongsberg Gruppen.

Til toppen