Fortsatt bevaringssoner i Tvedestrand

Det er besluttet å forlenge forskrift om bevaringssoner i Tvedestrands skjærgård midlertidig til 31. januar 2018.

Tvedestrand kommune har bedt om at forskrift om bevaringssoner forlenges i ett flerårsperspektiv. Havforskningsinstituttet anbefaler også at fredningsområdet videreføres nå.

En ytterligere forlengelse av verneområdene må skje på bakgrunn av en fullstendig høringssprosess. Det har ikke vært mulig å gjennomføre en slik høring nå før dagens forskrift utløper.

Hvis nullfiskeområdet åpnes for fiske igjen i påvente av arbeidet med ny høring, kan dette undergrave de forskningsprosjekter som allerede er igangsatt. En fullstendig høringsprosess vil heller ikke være fullført før årets hummerfiske starter 1. oktober.

Nærings- og fiskeridepartementet vil derfor gi Fiskeridirektoratet i oppgave å igangsette arbeidet med en høringsrunde om eventuell ytterligere forlengelse av forskrift om bevaringssoner i Tvedestrand som skal være sluttført før 31. januar 2018.

Til toppen