Godt møte med nobelprisvinner ICAN

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Jeg deler Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) sitt mål om en verden uten kjernevåpen. Årets fredspris fremhever denne viktige målsetningen. Jeg har hatt en god diskusjon med representanter for ICAN om hvordan dette målet best kan nås, sier statsminister Erna Solberg.

Solberg inviterte Nobelprisvinnerne til frokostmøte i statsministerboligen dagen etter prisutdelingen i Oslo rådhus. Utfordringene på veien mot en verden uten atomvåpen var en naturlig del av samtalen.

Beatrice Fihn skriver i gjesteboken i statsministerboligen. Statsminister Erna Solberg står bak henne.
Beatrice Fihn er leder av Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN). Her signerer hun gjesteboken i statsministerboligen, etter et frokostmøte med statsministeren 11. desember 2017. Foto: Tor Borgersen/Statsministerens kontor

- Nord-Koreas uansvarlige og ulovlige kjernefysiske prøvesprengninger og rakettoppskytninger er en påminnelse om hvilken trussel kjernevåpen kan utgjøre. Enhver bruk av atomvåpen vil ha katastrofale humanitære konsekvenser, og full avskaffelse av masseødeleggelsesvåpen vil gi en tryggere verden. Dette krever at kjernevåpenstatene er med i prosessen, sier statsminister Solberg.

– Norge deler målsetningen om en verden fri for kjernevåpen. Samtidig har vi sagt at vi ikke vil undertegne avtalen om forbud mot kjernevåpen. Norge vil ikke støtte forslag i FN som svekker NATO som forsvarsallianse. Så lenge land utenfor alliansen beholder sine kjernevåpen vil Nato måtte forbli en kjernefysisk allianse, sier Solberg.

Statsministeren peker på at nedrustning må gjøres innen rammen av ikke-spredningsavtalen (NPT), der kjernevåpenstatene deltar.

– NPT er selve hjørnesteinen for internasjonal kjernefysisk nedrustning og ikke-spredning. Gjennom denne avtalen har 191 land, inkludert kjernevåpenstater, forpliktet seg til å bidra til kjernefysisk nedrustning. Stortingets enstemmige vedtak av 26. april 2016 ligger til grunn for aktiv innsats for nedrustning, samtidig som våre allianseforpliktelser ivaretas. En hovedprioritet for regjeringen er utviklingen av metoder, prosedyrer og teknologi for verifikasjon av nedrustning. Vi har bidratt til at også FN har satt dette svært viktige temaet høyt på dagsorden, sier Solberg.

Statsministeren møtte ICAN dagen etter Nobel-seremonien der Setsuko Thurlow som overlevde atombomben i Hiroshima, skildret angrepet.

– Vi må ikke glemme hvor grusomme atomvåpen er. Fortellingene fra overlevende er alltid vonde å høre, og det som skjedde i Hiroshima og Nagasaki var forferdelig, sier Solberg.

Opptak av møte med pressen 11. desember 2017 kl. 08.50

Nett-tv Meeting with Peace Prize winner ICAN

Se sendingen her

Se sendingen her