Har du gode ideer til tiltak for kvensk språk og kultur?

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen ønsker å satse mer på kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur. Tilskuddsposten til kvenske formål har derfor økt med med 1 million kroner i 2016. - Nå ønsker vi gode søknader, særlig til tiltak som fremmer kvensk språk og kultur for barn og ungdom, sier statssekretær Anne Karin Olli.

Tilskuddsposten til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur ble etablert i 2015 med 3,6 millioner kroner. For 2016 er posten økt med 1,1 millioner kroner.

Departementet lyser nå ut om lag 2,5 millioner kroner av tilskuddsmidlene til gode tiltak, som kan bidra til å revitalisere kvensk språk og fremme kvensk/norskfinsk kultur. Søknadsfristen er 15. november.

- Jeg oppfordrer kommuner, institusjoner, organisasjoner og andre som har ideer til gode tiltak for kvensk språk og kultur til å søke tilskuddsmidler. Vi vil prioritere tiltak som fremmer kvensk språk og identitet hos barn og unge, sier Anne Karin Olli.

Over tilskuddsposten blir det også gitt driftsmidler til Storfjord språksenter, Halti kvenkultursenter og den kvenske avisen Ruijan Kaiku.

Mer informasjon om tilskuddsordningen, regelverk og søknadsskjema finnes på departementets nettsider.