Holbergprisen til Cass Sunstein

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Holbergprisen tildeles den amerikanske jusprofessoren Cass Sunstein ved Harvard University. Sunsteins forskning har bidratt til fremskritt på flere fagfelt, og har dessuten hatt stor betydning for politikkutforming i USA.

– Jeg vil gratulere Sunstein med en velfortjent pris. Han er en forsker av verdensformat. En av hans ambisjoner har vært å forstå hvorfor vi mennesker handler som vi gjør, og hvordan den kunnskapen kan brukes til å bygge bedre samfunn. Sunstein er en klassisk intellektuell i ordets rette forstand. Vi lever i en tid hvor stemmer som hans er uhyre viktige, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. 

Les mer om begrunnelsen for tildelingen her

Holbergprisen deles ut årlig til en forsker som har gitt fremragende bidrag til humanistisk, samfunnsvitenskapelig, juridisk eller teologisk forskning. Prisvinneren skal på avgjørende måte ha påvirket internasjonal forskning på området. Prisen er på 6 millioner kroner, og ble opprettet av Stortinget i 2003. H.K.H. Kronprins Haakon vil dele ut Holbergprisen i Bergen 6. juni. 

Nils Klim-prisen til ung, norsk forsker

Vinneren av Nils Klim-prisen ble også kunngjort i dag. Prisen gikk til den norske statsviteren Francesca R. Jensenius ved NUPI, for hennes forskning på valg, utvikling og likestillingsspørsmål i India og andre land. Nils Klim-prisen er på 500 000 kr og tildeles hvert år en nordisk forsker under 35 år, som har utmerket seg innen fagområdene samfunnsvitenskap, humaniora, juss eller teologi.

Les mer om Holbergprisen på www.holbergprisen.no