Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til nye regler om eiendomsskatt ved kommunesammenslåing

Finansdepartementet sendte i dag på høring forslag til klargjørende regler om eiendomsskatt ved kommunesammenslåinger.

En rekke kommuner skal slås sammen med virkning fra 2020. Når den nye kommunen skal ha eiendomsskatt vil det være behov for å komme frem til felles regler for kommunene som inngår i sammenslåingen.

Departementet foreslår at det gis en overgangsperiode på inntil tre år som skal brukes til å samordne eiendomsskatten. De foreslåtte reglene fastsetter hvordan dette skal gjøres dersom samordningen krever at skattesatsene økes i noen av de kommunene som inngår i sammenslåingen.

På bolig- og fritidseiendom kan skattesatsen økes med inntil 1 promille per år, og med inntil 2 promille per år på næringseiendom. I året etter overgangsperioden skal eiendomsskatten være lik i hele den nye kommunen.

Forslaget skal sikre at eierne av bolig- og fritidseiendom ikke får en for brå økning i eiendomsskatten, og at kommunene ikke mister inntekter.

De nye reglene foreslås å tre i kraft fra og med 2020.

Til toppen