Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - redusert elavgift for datasentre

Skattedirektoratet sender i dag på høring et forslag om at elektrisk kraft til utvinning av kryptovaluta i datasentre skal ilegges ordinær elavgift. Redusert sats for elektrisk kraft til datasenterets øvrige aktivitet videreføres.

Stortinget vedtok i budsjettforliket høsten 2018 at kraft til utvinning av kryptovaluta i datasentre ikke skal ha redusert elavgift.

Regjeringen har med bred støtte i Stortinget arbeidet for å gjøre Norge mer attraktivt for datasentre, noe som blant annet omfatter tiltak som redusert elavgift slik som for annen kraftkrevende industri. Redusert elavgift til datasentre for øvrig videreføres derfor uendret slik som i dag.

Finansdepartementet og Skattedirektoratet har under arbeidet med høringsforslaget mottatt en rekke innspill til endringen fra næringen.

– Hensynene til både etterlevelse og kontrollmuligheter bør ivaretas på en best mulig måte. Det har derfor vært behov for å bruke noe mer tid på forslaget enn Stortinget forutsatte i budsjettinnstillingen, sier finansminister Siv Jensen (FrP)

Finansdepartementet vil vurdere saken nærmere etter høringen.

Bakgrunn

Det ble innført redusert elavgift for store datasentre 1. januar 2016. Målet er å gjøre det attraktivt for store datasentre å være lokalisert i Norge. Fordi enkelte av de store datasentrene utvinner kryptovaluta, er også det en aktivitet som omfattes avgiftsreduksjonen.

Redusert avgift til industrien mv. utgjør 0,50 øre/kWh, mens ordinær sats i elavgiften er 15,83 øre per kWh i 2019.

Med datasenter menes foretak som har lagring og prosessering av data som sin hovedsakelige næringsvirksomhet.

Til toppen