Presseinformasjon

Historisk mulighet til å stanse pandemien

- Hvis verden ikke setter av nok penger til å stanse pandemien nå, kan kostnadene bli uoverskuelige. Dette handler først og fremst om internasjonal solidaritet med de aller fattigste, men også om hvert lands mulighet til å ivareta nasjonale egeninteresser, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

I dag leder utviklingsministeren det andre møtet i fasiliteringsrådet for ACT-A, et initiativ som ble startet for å sikre rettferdig tilgang og fordeling av tester, vaksiner og behandlinger mot covid-19 over hele verden. Norge har sammen med Sør-Afrika en lederrolle i å mobilisere ressurser til dette internasjonale initiativet. Så langt har ACT-A fått inn 4,7 milliarder dollar, da mangler det fortsatt 28,4 milliarder dollar.

- Dette er penger som skal brukes til tester, vaksiner, medisiner - det som trengs for å stanse pandemien. Det handler om å nå ut med vaksiner og medisiner også til de aller svakeste, og det handler om å kunne komme tilbake til normalen. Midler til internasjonal bekjempelse av pandemien må også sees på som et bidrag til den samlede globale stimuleringspakken for å bekjempe økonomiske tilbakeslag og skape vekst, sier Ulstein.

Han peker på at det internasjonale pengefondet (IMF) har anslått at den globale økonomien samlet vil tape 7000 milliarder dollar per år som et resultat av pandemien. Beløpet som ACT-A trenger tilsvarer 0,25 prosent av de samlede økonomiske stimuleringspakkene i verden.

- Dersom vi klarer å stanse pandemien, vil verdensøkonomien igjen reise seg. Det er beregnet at verden vil tjene inn investeringene i ACT-A på mindre enn tre dager, gitt de store økonomiske konsekvensene av pandemien og smitteverntiltakene. Vi står overfor en historisk mulighet og det vil koste oss dyrt å ikke gripe denne. Først og fremst menneskelige lidelser, men også økonomiske tap, mener Ulstein.

Pengene som mobiliseres til ACT-A skal gå til å betale for to milliarder vaksinedoser i 2021, 500 millioner hurtigtester innen første halvår 2021 og 245 millioner behandlinger (steroider og antistoff) i løpet av 2021.

Norge er blant de store bidragsyterne til ACT-A. Andre store bidragsytere er Storbritannia, Tyskland, Saudi-Arabia, Canada og Japan.

- Så lenge pandemien herjer, øker fattigdommen i verden, barn mister mulighet til utdanning og det er de aller mest sårbare som blir rammest hardest. Det hviler et stort ansvar på alle som besitter politisk og økonomisk makt, sier UIstein.

Fakta om ACT-A:

  • Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A) er en koalisjon bestående av stater, stiftelser, forskere, representanter fra industri, filantroper og helseorganisasjoner som sammen vil bekjempe covid-19.
  • Fasiliteringsrådet i ACT-A består av 34 medlemmer. Rådet er bredt sammensatt med land fra alle verdensdeler, sivilsamfunnsaktører, forskere, filantroper, representanter fra industrien og store helseorganisasjoner.
  • Formålet med rådet er å sikre politisk lederskap på høyt nivå, gi råd og bidra til å til politisk og finansiell mobilisering for ACT-A.

Pressekontakt: Tuva Raanes Bogsnes, mobil: 93 23 18 83, tuva.bogsnes@mfa.no.