Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Intensiv matematikkundervisning kan gi mindre frafall

Intensiv og tilrettelagt opplæring i matematikk for svakt presterende elever kan gi dem høyere karakter i matematikk og øke sannsynligheten for å fullføre og bestå det første året på videregående skole. Det viser et nylig avsluttet forskningsprosjekt som inngår i Program for bedre gjennomføring.

– På tross av mange satsinger og utviklingsprosjekter de siste tiårene, har vi hatt for lite kunnskap om hva som er effektive tiltak for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Det er derfor interessant at vi nå ser en mulig positiv effekt av intensiv matematikkopplæring, både på ungdomstrinnet og det første året på videregående skole, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande.

Program for bedre gjennomføring ble lansert som regjeringens særskilte satsing mot frafall i videregående opplæring høsten 2014. Målgruppen var både elever som står i fare for ikke å gjennomføre videregående opplæring, og ungdom mellom 15 og 21 år som sto utenfor opplæring og arbeid.

I to av prosjektene har elever med svak kompetanse i matematikk vært med på et forsøk der de har fått tilpasset og intensiv matematikkopplæring:

 • SSB og Oslo kommune har samarbeidet om å prøve ut tilrettelagt matematikkopplæring for elever på 8.trinn og Vg1 med svak matematikkompetanse:
 • Forskerne fant tegn til økning i gjennomsnittlige resultater på nasjonale prøver på 9.trinn, og andelen elever på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver i matematikk på 9.trinn ble redusert med 2 prosentpoeng, fra et utgangsnivå på omtrent 10 prosent.
 • I videregående fant forskerne ingen effekt på elevenes ferdigheter målt ved Oslo-prøven i matematikk.
 • Det var tegn til økt fullføring av Vg1 som et resultat av tiltaket.

Forsøket pågikk i tre skoleår, fra 2016-17 til 2018-19

 • SØF har undersøkt mulige effekter av intensivopplæring i matematikk for svakt presterende elever på VG1, på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene helse og omsorg og teknikk og industriell produksjon i Vest- Agder, Rogaland, Sør- Trøndelag og Nordland:
 • Forskerne fant liten positiv effekt på elevenes karakter i matte med, men ingen effekt på elevenes sannsynlighet for å fullføre Vg1.
 • Forskerne fant en halvering av sannsynligheten for å havne i kategorien "ikke vurderingsgrunnlag" i matematikkfaget (fra rundt 5 til rundt 2,5 prosent)
 • Resultatene indikerer også en liten økning i andelen bestått (karakter 2 eller bedre), med forbehold om at dette er et usikkert estimat.

– Forskningsprosjektene er relevante for arbeidet med den kommende stortingsmeldingen om videregående opplæring. De to matematikk-prosjektene er særlig relevante i lys av Lied-utvalgets forslag om obligatorisk innføringsfag i blant annet matte for elever med svake karakterer fra grunnskolen. Vi vil se nærmere på dette forslaget i arbeidet med meldingen, sier Skei Grande.

Regjeringen åpner nå for flere prosjekter og forsøk der forskere samarbeider tett med skoler og skoleeier for å få flere til å fullføre og bestå. For første gang kan fylkene gå sammen med forskere for å få midler til å prøve ut nye tiltak.

Program for bedre gjennomføring

 • Program for bedre gjennomføring (PBG) ble lansert som regjeringens særskilte satsing mot frafall i videregående opplæring høsten 2014. Målgruppen var både elever som står i fare for ikke å gjennomføre videregående opplæring, og ungdom mellom 15 og 21 år som sto utenfor opplæring og arbeid.
 • I begynnelsen av 2016 ble fire prosjekter med deltakelse fra til sammen 13 fylkeskommuner tildelt midler for å prøve ut konkrete tiltak for å øke fullføringen i videregående.
 • Det ble tildelt til sammen 130 mill kroner til forskningsmiljøer og fylkeskommuner fordelt over 3,5 år. Midlene dekket både kostnader for å gjennomføre selve tiltakene og til å evaluere dem.
 • Selve utprøvingene av tiltakene ble igangsatt høsten 2016. I alle prosjektene har tiltakene som prøves ut blitt utviklet og gjennomført i et tett samarbeid mellom forskere og fylkeskommunene.

I alt fire forskningsprosjekter er gjennomført: