Justeringer i regionale tiltak

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har foretatt en helhetlig gjennomgang av de regionale tiltaksnivåene, og foreslår noen mindre justeringer. Regjeringen har fulgt anbefalingen. De fleste endringene trer i kraft midnatt, natt til mandag 3. mai.

15. april ble det gjort midlertidige endringer i tiltaksnivå A (det strengeste regionale tiltaksnivået). Disse endringene videreføres nå permanent.

I tillegg har regjeringen besluttet følgende endringer som vil gjelde fra og med mandag 3. mai:

Felles for alle de tre tiltaksnivåene A, B og C:

  • Voksenopplæringen, inkludert opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven, blir ikke lenger regulert i tiltaksnivåene. Det blir dermed opp til kommunene selv å bestemme hvilke tiltak som skal gjelde.
  • Bruk av visir kan ikke lenger benyttes av ansatte som et alternativ til munnbind i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde avstand til besøkende. Dette fordi effekten av visir ikke er tilstrekkelig dokumentert.

Tiltaksnivå B:

  • Ordinær undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler tillates i mindre grupper på inntil 10 personer.
  • Midlertidige utendørsmarkeder kan holde åpent.
  • Antall personer som kan være til stede ved begravelser, bisettelser og seremoni ved grav begrenses til maksimalt 50 personer. Denne endringen trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 10. mai.

Tiltaksnivå C:

  • Svømmetilbud til kommunens innbyggere tillates

Mer om regionale tiltak

Regjeringen kan beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes i en kommune og omkringliggende kommuner når det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt og koordinert for å motvirke smittespredning.

Hvilket tiltaksnivå som velges for kommunene er avhengig av alvorligheten i smitteutbruddet. Det er tre tiltaksnivå som kan benyttes. Disse er tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå), tiltaksnivå B (høyt tiltaksnivå) og tiltaksnivå C (noe høyt tiltaksnivå).

Her finner du en oversikt over hvilke tiltak som gjelder for de ulike nivåene.