Justis- og beredskapsminister til Vest politidistrikt

Monica Mæland (H) vitjar mandag Vest politidistrikt. Kampen mot vald mot kvinner og barn er jobb nummer éin for Mæland. Under besøket ynskjer ho å vite meir om kriminalitetsutfordringane i distriktet, og korleis distriktet jobbar med vald i nære relasjonar. I tillegg vil justisministeren få informasjon om politidistriktet og førebyggjande politiarbeid.

Når: Mandag 28. september kl. 09.00-12.00: Møte med politimeisteren og politiorganisasjonar.

Statsråden er tilgjengeleg for media i etterkant av møtet, frå kl. 12-1230.  

For intervjuavtaler, ta kontakt med:  

Politisk rådgjevar Kristoffer Aardal Hanssen, 454 29 730 

Kommunikasjonsrådgjevar Anne Margrete Alværn, 900 46 626