Kjennelse om tredje energimarkedspakke

Høyesterett kom mandag med kjennelse i søksmålet knyttet til Stortingets vedtak i mars 2018 om tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke.

— Det Høyesterett nå har avgjort er at Stortingets vedtak om tredje energimarkedspakke skal behandles i rettsapparatet. Jeg tar til etterretning at  flertallet i Høyesterett har fastslått at denne typen stortingsvedtak må kunne prøves av domstolene. Saken vil nå gå tilbake til Oslo tingrett. Der vil staten fastholde at stortingsvedtaket om tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke fra mars 2018 var fullt ut i tråd med Grunnlovens krav, sier olje- og energiminister Tina Bru.