Rapport om klima og miljø i det statlige eierskapet

- Rapporten gir ny kunnskap om hvordan selskapene håndterer klimarelatert risiko, minimerer utslipp og ser grønne muligheter, sier næringsminister Monica Mæland.

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en rapport om arbeidet med klima og miljø i selskaper med statlig eierandel.

Rapporten gir blant annet en oversikt over generell klimarelatert risiko for selskapene, og en undersøkelse av hvordan 37 selskaper med statlig eierandel arbeider med klima og miljø.

- Regjeringen har tydelige forventninger til at selskapene forstår sin egen risiko for hvordan klimaendringer og klimapolitiske tiltak kan påvirke virksomheten.

Rapporten er utarbeidet av Trucost, part of S&P Dow Jones Indices på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet og fem andre departementer som forvalter statens eierskap. Den er basert på en spørreundersøkelse og selskapenes offentlige rapportering.

Selskapene i undersøkelsen er sammenlignet med andre selskaper og bransjer de opererer i, og med hva som anses som god praksis. 

Du kan lese hele rapporten her.

Til toppen