Kløkstad blir politimester i Nordland

I dag ble visepolitimester Heidi Kløkstad (51) utnevnt til politimester i Nordland politidistrikt for en åremålsperiode på seks år.

Kløkstad ble beordret til politimester i Nordland i januar 2020. Fra 2016 var hun visepolitimester i samme distrikt.

Kløkstad har lang erfaring i politiet som politiadvokat og senere påtaleleder. Hun har også tidligere vært høgskolelektor ved Politihøgskolen i Bodø.

– Med denne utnevnelsen har Nordland politidistrikt fått en politimester med lang og solid erfaring fra politietaten, og en politimester som kjenner sitt distrikt godt. Jeg er derfor glad for at Kløkstad har takket ja til å lede Nordland politidistrikt, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Kløkstad tiltrer stillingen fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.