Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

– Bidrar til å trygge utsatte arbeidstakere

695 bedrifter har fått støtte til å gi de ansatte opplæring i lesing, skriving, regning, data og norsk. En av tre får støtte til å lære de ansatte bedre norsk.

Regjeringen har gjennom Kompetansepluss arbeid fordelt totalt 180 millioner for 2017.

– For å takle omstillingene er vi helt avhengige av at folk kan utvikle seg samtidig som de er i jobb. Derfor er det gledelig at så mange arbeidsgivere får muligheten til å gi opplæring til sine ansatte, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Populært i det private næringslivet
Kompetansepluss er en støtteordning som virker. Over 57 000 kursdeltakere har fått opplæring på jobben gjennom ordningen siden starten i 2006. Det er dokumentert at opplæringen fører til færre feil og motiverte ansatte. I tillegg blir flere ansatte rustet til å ta fagbrev.

− Arbeidsplassen er en svært viktig arena for læring. At det i år er kommet inn nesten 1000 søknader, viser at mange arbeidsgivere tar kompetansebehovet i virksomheten sin på alvor. Vi synes spesielt det er gledelig at det private næringslivet er så godt representert blant de som vil drive opplæring, sier Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge, som har det praktiske ansvaret for tilskuddsordningen Kompetansepluss.

Norskopplæring
Virksomheter i offentlig og privat sektor kan søke om midler for å gi de ansatte grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og data. De siste to årene har Kompetansepluss også omfattet midler til norskopplæring, og 237 av søknadene som ble innvilget for 2017 var om midler til opplæring i norsk.

− Behovet for norskopplæring i arbeidslivet er stort. Kompetansepluss bidrar til å trygge utsatte arbeidstakere i et tøffere arbeidsmarked, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fylkesvis tildeling pluss Svalbard (dette gjelder arbeidsplassene der opplæringen skal forgå):

 

Akershus

kr                      11 154 000

Aust-Agder

kr                           702 000

Buskerud

kr                      10 509 000

Finnmark

kr                           689 000

Hedmark

kr                        7 410 000

Hordaland

kr                      14 339 000

Møre og Romsdal

kr                        5 785 000

Nordland

kr                        8 827 000

Nord-Trøndelag

kr                        7 058 680

Oppland

kr                        5 590 000

Oslo

kr                      21 242 000

Rogaland

kr                      20 748 000

Sogn og Fjordane

kr                        5   044 000

Svalbard

kr                           650 000

Sør-Trøndelag

kr                      30 646 400

Telemark

kr                        3 614 000

Troms

kr                        3 627 000

Vest-Agder

kr                        4 134 000

Vestfold

kr                      13 985 000

Østfold

kr                        4 212 000

Sum

kr                   179 966 080


Her kan du se hvilke virksomheter som har fått støtte i ditt fylke

Fakta:

  • Kompetanse Norge fikk 979 søknader til Kompetansepluss arbeid. Av disse er det 560 som har fått midler.
  • Kompetansepluss (tidligere BKA/BKF) er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne får opplæring i grunnleggende ferdigheter, og på den måten kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.
  • Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplass.
  • Kompetansepluss frivillighet gir midler til kurs knyttet til aktiviteter i frivilligheten. Tildelingen av disse kommer på et senere tidspunkt.
Til toppen