Krever offensiv strategi for et giftfritt miljø

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn står sammen med flere EU-kolleger i å kreve en offensiv strategi for et giftfritt miljø. EU-kommisjonen er i innspurten med en kjemikaliestrategi som vil legge premissene for EUs politikk de neste årene.

- Hvert år utvikles det flere tusen nye kjemikalier, og vi får stadig ny kunnskap om hvordan farlige kjemikalier påvirker helse og miljø. Nå krever vi strengere krav for å håndtere denne utviklingen, sier Rotevatn.

Gjennom EØS-avtalen har Norge verdens fremste kjemikalieregelverk. Det gir oss strenge krav for hvilke kjemikalier det er lov til å bruke i produktene vi kjøper, men vi trenger mer.  

– Det gjelder ikke minst for fluorstoffene som har fått mye oppmerksomhet og kan finnes i mange produkter, bl.a. skismøring og allværsklær. Vi jobber for europeiske regler som begrenser bruken av fluorstoffene til et minimum, sier Rotevatn.

Sveinung Rotevatn og ni EU-ministre har nå gjentatt kravene til kjemikaliestrategien i en kronikk i flere europeiske medier. Den norske klima- og miljøministeren leder et nytt møte med EU-kollegaene så snart strategien er lagt frem, for å diskutere det videre arbeidet.

Fem sentrale krav til strategien:

  • begrensning av fluorstoffer til helt nødvendig bruk
  • bedre beskyttelse mot hormonforstyrrende stoffer
  • strengere krav til kjemikalier i leketøy
  • økt innsats for å avdekke ulovlig internettsalg
  • resirkulerte produkter skal ikke inneholde farlige kjemikalier.

Sammen med europeiske kolleger var Rotevatn også med på et brev til EU-kommisjonen tidligere i år med felles prioriteringer for arbeidet fremover.

I tillegg sendte Norge inn en detaljert oversikt over norske målsetninger for den kommende strategien.