Kultur- og likestillingsministeren: - Norsk kulturliv rammes hardt

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

– I dag kom den første tiltakspakken fra regjeringen, og der er det gode tiltak som blant annet inkluderer kutt i antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere fra 15 til to dager, i tillegg til tiltak på skattesiden som vil kunne være til hjelp for selvstendig næringsdrivende. Dette treffer også kultursektoren. Samtidig er det viktig å påpeke at dette bare er en begynnelse. Vi vil fortsette å jobbe hardt fremover for å finne flere tiltak som er målrettede for kultursektoren, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

 

– Når våre kunst- og kulturinstitusjoner holder stengt, arrangementer avlyses og oppdragene uteblir, da forsvinner inntektene. Jeg kunngjorde i går at allerede utbetalte tilskudd for kulturarrangementer som blir avlyst, ikke skal tilbakebetales, sier kultur- og likestillingsministeren.

 

– Vi vil fortsette den gode og konstruktive dialogen vi har med sentrale organisasjoner innenfor kultur og frivillighet for å finne treffsikre løsninger, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Jeg vil takke alle de fantastiske menneskene i kunst- og kulturlivet, frivilligheten og idretten, som i disse dager er solidariske, rause og kloke i sine beslutninger for menneskers beste.

 

I dag har regjeringen lagt frem strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. Les mer om tiltakene her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-strakstiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronaviruset/id2693442/