Historisk arkiv

Kultur- og likestillingsministeren: - Norsk kulturliv rammes hardt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

– I dag kom den første tiltakspakken fra regjeringen, og der er det gode tiltak som blant annet inkluderer kutt i antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere fra 15 til to dager, i tillegg til tiltak på skattesiden som vil kunne være til hjelp for selvstendig næringsdrivende. Dette treffer også kultursektoren. Samtidig er det viktig å påpeke at dette bare er en begynnelse. Vi vil fortsette å jobbe hardt fremover for å finne flere tiltak som er målrettede for kultursektoren, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

 

– Når våre kunst- og kulturinstitusjoner holder stengt, arrangementer avlyses og oppdragene uteblir, da forsvinner inntektene. Jeg kunngjorde i går at allerede utbetalte tilskudd for kulturarrangementer som blir avlyst, ikke skal tilbakebetales, sier kultur- og likestillingsministeren.

 

– Vi vil fortsette den gode og konstruktive dialogen vi har med sentrale organisasjoner innenfor kultur og frivillighet for å finne treffsikre løsninger, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Jeg vil takke alle de fantastiske menneskene i kunst- og kulturlivet, frivilligheten og idretten, som i disse dager er solidariske, rause og kloke i sine beslutninger for menneskers beste.

 

I dag har regjeringen lagt frem strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. Les mer om tiltakene her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-strakstiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronaviruset/id2693442/