Kunstnerresidens på Svalbard

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen etablerer sammen med flere private aktører en stiftelse som skal utvikle kunstnerresidens og verksted på Svalbard.

Magne Furuholmen, Anne Kristine Dolven, Assisterende sysselmann Berit Sagfossen, Katya García-Antón, kulturminister Linda Hafstad Helleland, Jérémie Michael McGowan, Kristin Furu Grøtting og Thora Hultgren.
Fra venstre: Magne Furuholmen, Anne Kristine Dolven, Assisterende sysselmann Berit Sagfossen, Katya García-Antón, kulturminister Linda Hafstad Helleland, Jérémie Michael McGowan, Kristin Furu Grøtting og Thora Hultgren. Foto: Herman Dreyer

- Denne satsingen på kunst og en kunstnerresidens vil sette Svalbard og Norge på det internasjonale kunstkartet. Kunstnere både fra Norge og resten av verden vil kunne komme hit for en periode, bo her, få inspirasjon og lage kunst. Det vil bidra til kunstfaglig utveksling både i regionen og internasjonalt. Dette er et ledd i vår offensive nordområdepolitikk, og er en direkte oppfølging av Svalbardmeldingen som ble lagt fram i mai, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Kunstnerresidens er omtalt i stortingsmeldingen om Svalbard (Meld. St. 32 (2015-2016): Regjeringen vil legge til rette for at Nordnorsk kunstmuseum kan vurdere muligheten for å etablere en kunstnerresidens/gjesteatelier for å kunne ta imot kunstnere.

-Det er en stor ære og glede for OCA å være samarbeidspartner i dette prosjektet. Dette passer helt naturlig inn i vårt to-årsprogram "Thinking at the Edge of the World. Perpectives from the North" der vi jobber aktivt med internasjonale kunstnere, kuratorer og andre for å arrangere turer, forelesninger, utstillinger og kunstnerresidenser. Offentliggjøringen av dette prosjektet sammenfaller med vår første konferanse på Svalbard i samarbeid med Nordnorsk kunstmuseum, og vi er veldig glade for den internasjonale oppmerksomheten dette vil gi til regionen. Vi ser fram til å legge til rette for utveksling mellom kunstnere og lokalsamfunnet både i og utenfor Norge med dette residens-programmet, sier direktør i OCA Katya García-Antón.

-Nordnorsk Kunstmuseum etablerte Kunsthall Svalbard i Longyearbyen i februar 2015. Vi har også gjennomført vårt første residensopphold, som avsluttes med utstillingen Olav Christopher Jenssen: The Expedition. Vi gleder oss til å samarbeide med andre aktører om å etablere en permanent kunstnerbolig og verksted på Svalbard. Slik kan vi fortsetter å bygge videre på vårt arbeid her, hvor kunsten er en lokalt forankret drivkraft i Svalbards framtid, sier direktør for Nordnorsk Kunstmuseum Jérémie Michael McGowan.