Letter på rådene for fullvaksinerte

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen letter på rådene for fullvaksinerte etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet. I private hjem kan fullvaksinerte ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre fullvaksinerte. De kan også ha nær sosial kontakt med uvaksinerte som ikke er i risikogrupper. I det offentlige rom er råd og regler like for både vaksinerte og uvaksinerte.

– Vi har stadig sikrere kunnskap om at vaksine beskytter godt mot å bli alvorlig syk og mot å smitte videre. Den kunnskapen må vi bruke til å lette på tiltak der det er mulig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

To doser er nødvendig for fullgod beskyttelse.

Like regler i offentligheten

Selv om beskyttelsen er god, er det likevel mulig å bli smittet av covid-19 for vaksinerte. Det er også mulig for vaksinerte å smitte andre. Dette gjelder selv om man ikke merker at en selv er smittet.

– Ute blant folk kan man ikke vite om det er uvaksinerte personer i risikogruppen i nærheten. Så lenge det er mange som er ubeskyttet i samfunnet, og siden vaksinerte i noen tilfeller kan bli smittet og smitte andre, må råd og regler være like for alle i det offentlige rom, sier Høie.

Han understreker at det er behov for enkle og tydelige råd og regler der mange omgås.

Koronasertifikat kommer

– Etter hvert som stadig større andel av befolkningen blir vaksinert, vil antallsbegrensninger og andre generelle smitteverntiltak i samfunnet kunne lettes for alle. Samtidig jobber vi med et nasjonalt koronasertifikat, påpeker Høie.

Koronasertifikatet vil inneholde informasjon om vaksinestatus, gjennomgått covid-19 og nyeste teststatus. Dette kan føre til at det også blir enkelte lettelser i det offentlige rom for de som har dette sertifikatet i orden. Men det vil da ikke bare være mulig gjennom vaksine. 

– Vi ser også på hva vaksinestatus skal ha å si for karanteneplikt, sier Høie.

Råd for fullvaksinerte:

  • I private hjem og i bilen kan fullvaksinerte ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre vaksinerte selv om de er i risikogruppen.
  • Fullvaksinerte kan ha nær sosial kontakt med uvaksinerte som ikke er i risikogruppen.
  • Fullvaksinerte bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til uvaksinerte i risikogruppen som de ikke bor med.
  • Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene, bruk av munnbind.