Noreg bidreg med over 13 millionar kroner til Malawis respons på covid-19

Informasjon om koronasituasjonen endrar seg raskt og kan derfor vere utdatert.

Sjekk temasida Koronasituasjonen for siste nytt frå regjeringa, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og reglar om koronaviruset. 

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har i dag vore i telefonkontakt med Malawis helseminister Jappie Mhango. Noreg gir 13,4 millionar kroner til å kjøpe inn naudsynt utstyr til mellom anna smittevernformål for helsearbeidarar i Malawi.

Malawi har store utfordringar i helsevesenet. Noreg syter no for meir naudsynt utstyr. Foto: UD
Malawi har store utfordringar i helsevesenet. Noreg syter no for meir naudsynt utstyr. Foto: UD

- Helseminister Mhango var takksam for moglegheita dette gir til å handle raskt. Dette er viktig i ein tidleg fase. Vi skal ikkje gløyme utfordringane i andre delar av helsevesenet i Malawi, som skal fortsette å fungere gjennom krisa. Gjennom vår ambassade i Lilongwe held vi fram med å følgje opp støtta til grunnleggjande primærhelsetenester i heile Malawi, seier Ulstein.

Malawi er eit av Noregs partnarland for langsiktig utvikling. Helse er blant områda der Noreg gir bistand til i Malawi.

Malawi har førebels ikkje registrert tilfelle av covid-19, men etter kvart som viruset spreier seg i Afrika, må også Malawi rekne med å bli ramma. Helsevesenet er ikkje rusta til å handtere ein stor og rask auke i pasientar med luftvegssymptom.

Gjennom ei eksisterande avtale om støtte til det malawiske helsevesenet, omdisponerer no Noreg ubrukte pengar for å støtte Malawis innleiande respons på covid-19. I første omgang er det snakk om eit bidrag på 26,8 millionar kroner, som er delt likt mellom Noreg og Tyskland.

- Eg vitja Malawi i januar i år og fekk med eigne auge sjå kor sårbart det malawiske helsevesenet er, seier utviklingsministeren. I denne situasjonen er det viktig å handle raskt, og det er det vi no kan gjere gjennom den allereie eksisterande avtalen om støtte til helsevesenet i Malawi.

Malawi har berre eitt laboratorium som kan teste for covid-19, og eitt laboratorium til vil snart være operativt.