Mindre svevestøv - med mer effektivt renhold på Oslo-veiene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Mer effektivt og målrettet renhold og vask av veiene i Oslo kan bidra til bedre byluft, med mindre svevestøv.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen i forbindelse med at Samferdselsdepartementet nå har bedt Statens vegvesen om å forberede et forsøk med forsterket renhold av veinettet i Oslo.

- Forsøket kan settes i verk fra og med neste vinter. På denne måten kan forsøket også omfatte de mest kritiske månedene når det gjelder veistøv, går det fram av et brev fra departementet til Vegdirektoratet.

I brevet blir det også vist til at et renholdsforsøk ble gjennomført i Trondheim i april i fjor. Erfaringene fra dette forsøket var gode, og et nytt forsøk skal etter planen gjennomføres i Trondheim i løpet av en uke i mai i år. 


For flere opplysninger - se:

  • Samferdselsdepartementets brev av 8. april 2016 til Vegdirektoratet