Nasjonen skal øves - lanserer nasjonal øvingspakke for å gjøre norske virksomheter bedre rustet til å møte digitale trusler

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) lanserer i dag et omfattende og gratis øvelsesopplegg for å gjøre alle norske virksomheter, foreninger og lag bedre rustet til å møte digitale trusler.

1. oktober startet årets nasjonale sikkerhetsmåned. På vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, koordinerer Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) for tiende gang den norske delen av den årlige europeiske informasjonssikkerhetskampanjen.

– Hele nasjonen skal nå øves. Vi trenger et felles løft av sikkerheten i kjølvannet av lyndigitaliseringen som koronaepidemien har gitt oss. Det er ikke nok å digitalisere, det må gjøres på en god og sikker måte. Opplæring og kontinuerlig øving er sentralt for å bidra til at digitaliseringen skjer på en god måte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

220 000 arbeidstakere får opplæring i oktober

I løpet av oktober får i alt mer enn 220 000 nordmenn tilsendt de åtte e-læringsmodulene som utgjør opplæringspakken. Justis- og beredskapsdepartementet og flere underliggende etater er blant de 450 virksomhetene som så langt har bestilt opplæringspakken til sine ansatte. Et mål er at flest mulig norske virksomheter gjennomfører en digital opplæringspakke utviklet av NorSIS, blant sine ansatte. Den vil bidra til at de ansatte blir i enda bedre stand til å verne om arbeidsplassens verdier.

Opplæringspakken kan bestilles gjennom hele oktober på www.norsis.no/nsm

DSB har ledet arbeidet med å utvikle en rekke forskjellige øvingsopplegg, som alle ligger tilgjengelig på nettsiden www.ovelse.no. Her kan for eksempel ledergrupper i alle typer offentlige og private virksomheter diskutere ulike scenarioer som oppstår når uønskede digitale hendelser rammer og hvordan en bør jobbe for å forebygge og håndtere slike hendelser.

NHO: Opplæring og øving avgjørende for å redusere virksomhetenes risiko

– Datakriminalitet og datainnbrudd koster den enkelte virksomhet og oss som samfunn store summer hvert år. Vi ser en trend som tyder på at de kriminelle i økende grad nå heller angriper mennesker via for eksempel e-post enn å hacke seg inn virksomhetens systemer. Bedriftene må trene cybersikkerhetsrefleksen hos de ansatte, så de instinktivt reagerer riktig når de blir utsatt for et sikkerhetsangrep, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Reelle og praktiske scenarioer

Ett av øvingsscenarioene handler om å jobbe sikkert på hjemmekontor. For hvor sikkert er egentlig hjemmenettverket ditt og hvem har tilgang til dette? Øvelsen starter med et hjemmekontorscenario og utvikler seg til at medarbeiderens virksomhet mottar en trussel-e-post. Deretter følger noen åpne spørsmål og ulike forslag til hvordan situasjonen kan håndteres. Det legges også opp til en meningsutveksling blant de ansatte. Ved å utveksle egne erfaringer og se hvordan planverk og retningslinjer passer inn i et konkret scenario, vil virksomhetens kunnskap koordineres og videreutvikles.

Scenarioene er utarbeidet i et bredt samarbeid mellom DSB, NorSIS, Digitaliseringsdirektoratet, NSM og NTNU.

Vil øke bevisstheten omkring virksomheters digitale sårbarheter

Scenarioene er tilpasset forskjellige typer virksomheter, organisasjoner, foreninger og lag, slik at de skal oppleves som mest mulig realistiske for flest mulig.

– Hensikten med øvingsscenarioene er å øke bevisstheten omkring digitale sårbarheter og å gjøre ulike virksomheter bedre forberedt på å håndtere hendelser innen informasjonssikkerhet. Jeg håper flest mulig gjennomfører Nasjonal sikkerhetsmåneds opplæringspakke, og gjennomfører øvelse i egen virksomhet ved bruk av øvingstilbudet. Det vil bidra til at den enkelte virksomhet i Norge øker sin egen evne til å forebygge og håndtere uønskede digitale hendelser. Samtidig vil det styrke vår kollektive sikkerhet og bidra til digital «flokk-immunitet», noe som står sentralt i vår nasjonale strategi for digital sikkerhet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Øvelser for bedre digital sikkerhet