Nord-Norges største samferdselsprosjekt får snart entreprenør

- E10 Hålogalandsveien er ett av de største samferdselsprosjektene i Nord-Norge noen gang, og det største i dag. Den nye veien er viktig for å utvikle regionen. Både folk og næringslivet vil få en mye bedre hverdag når den kommer på plass. Nå skal Statens vegvesen jobbe for å finne en entreprenør, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Vedtaket om å bygge ut veien ble vedtatt i Stortinget tirsdag 11. mai. Det er startskuddet for Statens vegvesens jakt på entreprenør. De kommer derfor til å lyse ut kontrakten for bygging og drift av prosjektet i løpet av mai.

Statens vegvesen legger opp til at byggingen kan starte i 2023. Da kan veien være klar i 2029.

Klimavennlig bygging

Prosjektet er et av Statens vegvesens fire pilotprosjekter for fossilfrie anleggsplasser.

- Vi la fram en handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser i januar. Den er et viktig skritt for Norge på veien mot målet om å bli et lavutslippssamfunn. Det blir veldig spennende å følge utbyggingen av Hålogalandsveien som et av disse pilotprosjektene, sier Hareide.

Mer om prosjektet:

 • Det offisielle navnet er E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt. Omtales som E10 Hålogalandsveien.
 • 82 kilometer vei skal bygges ut
  • 35 km ny vei i eksisterende trase
  • 20 km vei i ny trase
  • 27 km i tunneler
 • Ny vei er 30 kilometer kortere enn dagens
 • Nesten 40 minutters reisetidsreduksjon
 • Byggingen av veien vil koste om lag 9,3 milliarder kroner
 • Skal bygges ut som et OPS-prosjektet. Det betyr at entreprenøren bygger veien og deretter drifter og vedlikeholder i 25 år. Totalt settes det av 18,3 milliarder kroner for hele perioden.