Nordiske idrettsministre vil ha økt internasjonal kamp mot doping

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland inviterte de nordiske idrettsministrene til møte om flere kvinnelige idrettsledere i internasjonal idrett i Rio i dag.

Gruppebilde av idrettsministre i Rio. Turist- og sportsminister i Irland Patrick O'Donovan, sportsminister i Storbritannia Tracey Crouch, helse- og idrettsminister i Sverige Gabriel Wickström, kulturminister i Norge Linda Hofstad Helleland, utdannings-, vitenskaps- og kulturminister på Island Illugi Gunnarsson, kulturminister i Danmark Bertel Haarder og ambassadør Markku Virri fra Finland.
Idrettsministre i Rio. Fra venstre: Turist- og sportsminister i Irland Patrick O'Donovan, sportsminister i Storbritannia Tracey Crouch, helse- og idrettsminister i Sverige Gabriel Wickström, kulturminister i Norge Linda Hofstad Helleland, utdannings-, vitenskaps- og kulturminister på Island Illugi Gunnarsson, kulturminister i Danmark Bertel Haarder og ambassadør Markku Virri fra Finland. Foto: Det norske konsulatet

På møtet deltok ministerkollegaer fra Danmark, Finland, Island og Sverige. Også Storbritannia og Irland var tilstede med gode innspill.

Tema for dagens møte var godt styresett og hvordan man kan sikre bedre kvinnerepresentasjon i en svært mannsdominert idrettsledelse.

De deltakende landene presenterte sine utfordringer og delte gode eksempler. Kulturministeren trakk selv frem Norges Fotballforbunds skoleringsprosjekt av kvinnelige trenere i Jordan som et eksempel til etterfølgelse.

Hun avsluttet med å takke for innspillene som blir med i det videre arbeidet med anbefalinger som skal presenteres for IOC høsten 2017.

Ny felles nordisk uttalelse

Som en oppfølging til den felles uttalelsen som de nordiske idrettsministrene la frem under Ungdoms-OL på Lillehammer i februar, har de nå også signert en felles uttalelse for økt internasjonal kamp mot doping. De nordiske idrettsministrene peker blant annet på at testing og oppfølging av utøverne må utføres av uavhengige parter i tråd med WADAs retningslinjer.

- Hendelsene den siste tiden har vist at det er behov for endringer i kampen for en ren idrett og mot doping. Nå må vi gå fra ord til handling, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

- Vi ser et behov for en samlet innsats fra både myndigheter og idrettsorganisasjoner når det gjelder åpenhet innenfor idretten og beskyttelse av eventuelle varslere, sier Helleland.

Uttalelsen fra de nordiske idrettsministrene: 

De nordiske idrettsministrene oppfordrer til styrket innsats i kampen mot doping

Den nordiske uttalelsen fra Lillehammer i februar 2016 om godt styresett i idretten påpekte truslene mot idrettens verdier og integritet og framhevet betydningen av gode demokratiske strukturer og kontrollmekanismer for å bekjempe korrupsjon og vanstyre og for å styrke troverdigheten til internasjonale idrettsorganisasjoner.

Den senere tids hendelser har igjen rettet verdens oppmerksomhet mot godt styresett og spesielt kampen mot doping.

Vi, ministrene fra Danmark, Finnland, Island, Norge og Sverige, ser behovet for en forent og styrket innsats på dette området fra myndigheter og fra idrettsbevegelsen. Vi oppfordrer til styrket innsats i det internasjonale antidopingarbeidet gjennom WADA, UNESCOs antidopingkonvensjon og gjennom de internasjonale idrettsorganisasjonene, og til økt søkelys på antidopingarbeidet i idretten.

Vi framhever at testing og kontrollvirksomhet overfor utøvere må utøves av uavhengige organer i tråd med WADA-koden.

Vi understreker at åpenhet er avgjørende i alle deler av antidopingarbeidet. 

Vi vektlegger viktigheten av å beskytte varslere og av å stille tilstrekkelige ressurser til rådighet for å sikre et vedvarende antidopingarbeid av høy kvalitet.

Vi vil fortsette å ta opp disse spørsmålene i alle aktuelle fora og oppfordrer andre berørte parter om å gjøre det samme.