Norge samlet verden til kamp mot fiskerikriminalitet

Kampen mot fiskerikriminalitet var tema under den første internasjonale Blue Justice-konferansen som ble arrangert 10. desember. Konferansen var et samarbeid mellom Norge og FN.

Se opptak av Blue Justice konferansen 2020 her

29 ministre og ledere innledet på konferansen, og viste støtte til det norske Blue Justice initiativet. Nicaragua, Panama og Uruguay gav i forbindelse med konferansen sin støtte til den internasjonale erklæringen mot fiskerikriminalitet som Norge tok initiativ til i København i 2018. Med de tre nye statene er det det nå totalt 31 stater som støtter erklæringen.

Fra venstre: Brasils ambassadør til Norge George Monteiro Prata, Chiles ambassadør Waldemar Coutts, fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, Mexicos ambassadør Ulises Canchola Guitérrez, fagdirektør Gunnar Stølsvik fra Nærings- og fiskeridepartementet
Fra venstre: Brasils ambassadør til Norge George Monteiro Prata, Chiles ambassadør Waldemar Coutts, fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, Mexicos ambassadør Ulises Canchola Guitérrez, fagdirektør Gunnar Stølsvik fra Nærings- og fiskeridepartementet

 - Konferansen samlet ministre fra alle verdens hjørner til å stå sammen i kampen mot fiskerikriminalitet. Denne typen kriminalitet er ikke bare en trussel mot marine økosystemer, men mot både levebrødet til millioner og matforsyningen til milliarder av mennesker på hele kloden, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Fiskerikriminalitet henger ofte sammen med bedrageri, dokumentfalsk, skattesvik, organisert kriminalitet og menneskehandel. Dette er en global trend som påvirker både kystsamfunn og næringsliv.  Under en konferanse i København i 2018 utarbeidet ni ministre en erklæring om grensekryssende organisert kriminalitet i den globale fiskeindustrien. Hensikten er å sette slik kriminalitet høyt på den internasjonale agendaen.

- Fiskerikriminalitet er mer enn ulovlig fiske. Vi vet fra forskning at den globale fiskeindustrien er truet av organisert kriminalitet. Dessverre er det bevis på moderne slaveri i den globale fiskeindustrien i dag, sier Ingebrigtsen.

Blue Justice-initiativet er en del av regjeringens havstrategi