Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge sier nei til forslag om fordeling av båtmigranter innen Europa

Norge slutter seg ikke til forslaget fra Tyskland, Frankrike, Italia og Malta om ilandsetting og relokalisering av båtmigranter.

Jøran Kallmyr intervjues etter møte med EUs justisministre i Luxembourg 8. oktober 2019.
Jøran Kallmyr intervjues etter møte med EUs justisministre i Luxembourg 8. oktober 2019. Foto: JD

– Forslaget slik det foreligger er ikke akseptabelt for regjeringen, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) etter at han deltok på EUs justis- og innenriksministermøte i Luxembourg tirsdag.

En rekke endringer må på plass for at Norge kan slutte seg til.

– Skipene som opererer i Middelhavet må følge anvisningene fra ansvarlig søk- og redningsmyndighet. Dersom migranter reddes i afrikansk område og ansvarlig myndighet anviser havn for ilandsetting, må dette etterkommes. Migranter som plukkes opp i afrikanske søk- og redningssoner skal settes i land i nærmeste trygge afrikanske havn i samråd med lokale redningsmyndigheter, sier Kallmyr.

Det er avgjørende for regjeringen at det kommer på plass en hurtigprosedyre som sikrer at migranter som åpenbart ikke vil få innvilget asylsøknad i europeiske land, ikke blir fordelt til andre europeiske land.

– Når de blir fordelt til andre land, vil det bli vanskeligere å gjennomføre retur og det blir mer attraktivt for andre å legge ut på havet, sier statsråden videre.

Justis- og innvandringsministeren peker på at det er en reell fare for at opplegget som ble presentert fra de fire landene bidrar til å opprettholde den irregulære trafikken over Middelhavet, og at menneskesmuglerne får fritt spillerom.

– Vi må heller se på en modell der europeiske land i samarbeid med FN tilbyr gjenbosetting av flyktninger fra Libya under ordnede forhold. Norge tilbyr i år å ta imot 450 flyktninger som evakueres fra Libya. Det må arbeides videre for å gjøre dette til et trygt alternativ. Et godt bidrag til dette er at Rwanda nylig åpnet et transittsenter for slike flyktninger. Der kan Norge og andre europeiske land foreta uttak, sier Kallmyr.

Ordningen Malta, Italia, Frankrike og Tyskland har foreslått innebærer at landene som ønsker å delta på frivillig grunnlag melder inn aktuelle havner for ilandsetting av migranter. Videre at de forplikter seg til å relokalisere et visst antall asylsøkere og overføre disse personene innen fire uker.

Til toppen