Norske byer med i EU-partnerskap

Larvik, Trondheim og Stavanger er valgt ut som partnere i arbeidet med å utvikle bærekraftige europeiske byer i EU-samarbeidet Urban Agenda.

På EU-møtet på Malta 4. april om europeisk byutvikling, valgte man ut deltakerbyene i fire partnerskap. De norske byene ble valgt ut som deltakere i tre av fire nye partnerskap.

  • Larvik skal delta i partnerskapet Innovative og ansvarlige offentlige anskaffelser.
  • Trondheim skal delta i partnerskapet Klimatilpasning.
  • Stavanger skal delta i partnerskapet Bærekraftig bruk av arealer og naturressurser.

Oslo har tidligere blitt tildelt koordineringsansvaret for partnerskapet på Sirkulær økonomi.  

EU Urban Agenda jobber for å skape partnerskap mellom europeiske byer, nasjonale myndigheter, EU-organer og interesseorganisasjoner. Partnerskapene kobles med kompetansemiljøer og kan trekke på forskjellige EU-finansieringsordninger. Sammen skal de forbedre kunnskapsbasen og foreslå endringer i lovgivning og finansieringsordninger.  

– Byene vokser, både i Norge og i Europa. Da blir det viktig at vi bygger bærekraftige byer som er gode å bo, leve og jobbe i. Norske byer viser både at de har fagmiljøer som nyter respekt i europeisk sammenheng, og at de ønsker å finne nye løsninger i samarbeid med andre europeiske byer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Sanner talte i fjor på EU-møtet om byutvikling i Amsterdam.

Til toppen