Ny felles norsk-svensk politistasjon på Magnormoen

– Kriminalitet i grenseområdene er en utfordring. Derfor vil vi etablere en felles politistasjon med Sverige på grensen. Det vil ha stor betydning for å bekjempe denne kriminaliteten, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Justis- og beredskapsministeren på Magnormoen grensestasjon
Justis- og beredskapsministeren besøkte i dag Magnormoen grensestasjon. Foto: JD

– Regjeringen har besluttet at felles norsk-svensk politistasjon på Magnormoen skal realiseres som et nybygg på grensegata mellom Norge og Sverige. Det er i tråd med anbefalingene fra Politidirektoratet og Politiets fellestjenester, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Konseptutredningen inneholder ikke et fullt utredet byggeprosjekt, men grunnlag for valg av konsept. I det videre arbeidet er det derfor momenter som utredes videre. Dette vil følges opp gjennom tett dialog med politiet, Statsbygg, svenske politimyndigheter og andre berørte myndigheter og virksomheter.

– Det er et nært og godt samarbeid mellom politietatene i de ulike landene i Norden. Et nybygg på grenselinjen vil være et naturlig neste skritt i en videreutvikling av det nære politisamarbeidet som allerede eksisterer mellom Sverige og Norge, sier justisministeren.

Et nybygg på grensegata mellom Norge og Sverige er i tråd med anbefalingene fra Politidirektoratet og Politiets fellestjenester i konseptutredningen om opprettelsen av en felles norsk-svensk politistasjon på Magnormoen.

– Det er viktig at en avtale med svenske politimyndigheter om selve bygget er på plass før spaden settes i jorda. Det vil vi følge opp i tiden fremover, sier Mæland.