Ny frist for å melde inn produksjonsområde

Nærings- og fiskeridepartementet utvider fristen for å melde inn hvilket produksjonsområde en oppdrettstillatelse skal innplasseres i. Den nye fristen er 15. august 2017.

I §5 i Forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften) heter det «Dersom en tillatelse etter opprettelsen av produksjonsområder får tilhørighet til mer enn ett produksjonsområde, må innehaver av tillatelsen innen 1. august 2017 melde til Fiskeridirektoratet hvilket av disse produksjonsområdene tillatelsen skal innplasseres i.»

Sjømat Norge har i brev av 7. juli 2017 bedt om utsettelse av fristen for å melde inn til Fiskeridirektoratet om hvilket produksjonsområde tillatelser skal innplasseres i. Nærings- og fiskeridepartementet har i dag, 20. juli 2017, utvidet fristen til 15. august.

En utvidelse av meldefristen betyr også at utsettelse av endelig ikrafttredelse. Dette innebærer at det fra 15.oktober 2017 opprettes geografisk avgrensede områder til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret. 

Til toppen