Ny høringsfrist for investeringsavtaler

Høringsfristen for en ny modell for investeringsavtaler forlenges med én måned.

Forslaget til en norsk modell for investeringsavtaler ble sendt på høring 13. mai.  Fristen for å komme med tilbakemeldinger var satt til 13. august, som er vanlig høringsfrist.

- Vi har fått to anmodninger om å forlenge fristen. Dette er en viktig sak, og vi ønsker å få saken belyst så godt som mulig. Derfor forlenger vi nå høringsfristen til 14. september, sier næringsminister Monica Mæland.

Les mer om forslaget her:
Vil sikre norske investeringer i utlandet
Høring - modell for investeringsavtaler

Til toppen