Ny metode for å måle om prosesskjemikalier fra mineralnæringen tas opp i fisk

Norsk institutt for vannforskning har utviklet en omfattende metode for å måle om en rekke ulike prosesskjemikalier fra mineralnæringen tas opp i fisk.

Nærings- og fiskeridepartementet satte i juli 2015 av penger for å utvikle metoder for å analysere om prosesskjemikalier fra mineralnæringen tas opp i fisk. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) ble tildelt oppdraget, og har nå utviklet en omfattende metode for å måle en rekke ulike prosesskjemikalier.

Det har vært viktig for Nærings- og fiskeridepartementet å være pådriver for kunnskapsinnhenting på dette området, og sørge for at myndighetene har de verktøyene som trengs for å vurdere sjømattrygghet i deponiområder.

Nærings- og fiskeridepartementet går nå i dialog med Mattilsynet som sektormyndighet med ansvar for sjømattrygghet om hvordan metoden bør brukes og om behov for videre kunnskapsinnhenting og utvikling.

 

Les hele rapporten her: Prosesskjemikalier fra mineralutvinning og eventuelt opptak i fisk

Spørsmål om innholdet i rapporten kan rettes til prosjektleder i NIVA, Carlos Escudero-Oñate, via e-post carlos.escudero@niva.no eller på telefon 982 15 448.

Til toppen