Rapport: Prosesskjemikalier fra mineralutvinning og eventuelt opptak i fisk

Rapport L.NR. 7183-2017

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Rapport, oktober 2017:
Prosesskjemikalier fra mineralutvinning og eventuelt opptak i fisk [pdf]