Bømlo er årets trafikksikkerhetskommune 2021

– Bømlo er utnevnt til Årets trafikksikkerhetskommune 2021. Kommunen har i en årrekke jobbet bredt og systematisk i sitt arbeid for bedre trafikksikkerheten. Kommunen er et godt forbilde og viser at målrettet innsats over tid gir gode resultater. Jeg er stolt av den jobben hjemkommunen min gjør på dette området, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet deler i år ut trafikksikkerhetsprisen "Årets trafikksikkerhetskommune " for tiende året på rad. Prisen er på en million kroner, og blir gitt til en kommune som har utmerket seg med godt lokalt trafikksikkerhetsarbeid.

– Formålet med prisen er å fremme lokalt trafikksikkerhetsarbeid. Kommunene er viktige trafikksikkerhetsaktører, og ved å berømme kommuner som utmerker seg positivt i dette arbeidet, ønsker vi å inspirere andre kommuner til en økt innsats, sier samferdselsministeren.

Begrunnelse for valg av Bømlo kommune
Bømlo kommune har over lang tid arbeidet målrettet med trafikksikkerhetsarbeidet, med dedikerte personer som jobber med dette. Kommunen ble godkjent som Trafikksikker kommune i 2017 og godkjent på nytt i 2020. Bømlo kommune har en revidert trafikksikkerhetsplan som gjelder for perioden 2020 - 2024. Planen er godt utformet slik at den når mange grupper, og den er godt forankret både politisk og administrativt og i lokalmiljøet. Kommunen jobber tverrsektorielt, med en sterk kobling opp mot folkehelsearbeidet. De har også innlemmet FNs bærekraftmål i trafikksikkerhetsplanen på en forbilledlig måte. Kommunens nettsider gir en god oversikt over trafikksikkerhetsarbeidet, og er i tillegg lett tilgjengelig. Dette viser at trafikksikkerhet er et område kommunen prioriterer høyt.

Juryens vurderingskriterier
Statens vegvesen administrerer søknadsprosessen, og det er fylkeskommunene som foreslår kandidater til prisen. I år mottok Statens vegvesen ti forslag til kandidater. Juryen består av representanter fra Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet, Statens vegvesen, Veitilsynet, Politidirektoratet, Utrykningspolitiet, Helsedirektoratet, Trygg Trafikk og Statens havarikommisjon.

Kriteriene som juryen har vektet er følgende:

  • Kommunen skal vise til godt trafikksikkerhetsarbeid og gode planer for videre arbeid.
  • Kommunen skal ha en trafikksikkerhetsplan hvor blant annet sikring av skoleveiene inngår. Planen må oppdateres jevnlig og være forankret i kommunens politiske ledelse, administrasjon og befolkningsgrupper.
  • Kommunen må kunne dokumentere gjennomførte tiltak.
  • Tiltakene skal være evaluert og vise positiv effekt for trafikksikkerheten.

Tidligere vinnere
Nøtterøy kommune vant prisen i 2012, kommunene Austrheim og Lindås delte prisen i 2013, i 2014 gjekk prisen til Bodø kommune, i 2015 til Alta kommune, i 2016 til Ski kommune og i 2017 til Kvinesdal kommune. Fredrikstad kommune fikk prisen i 2018, i 2019 gikk den til Nord-Aurdal kommune, mens i 2020 var det Rollag kommune som vant.