255 millioner kroner til frivilligheten

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

I overkant av 20 600 lag og foreninger mottar denne uken midler fra Lotteritilsynet som en del av stimuleringsordningen. Midlene tildeles organisasjoner som mottok momskompensasjon i 2020.

- Regjeringen har vært opptatt av å nå flest mulig organisasjoner på en enkel og ubyråkratisk måte. Momskompensasjonen er frie midler og det kreves ingen rapportering på bruk av midlene. Dette er viktig, særlig nå under koronakrisen hvor organisasjonene har behov for midler til drift. Jeg er glad for at så mange organisasjoner har benyttet seg av denne muligheten og at pengene nå kan utbetales umiddelbart, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Midlene utgjør 1/3 del av regjeringens ordning for å stimulere til aktivitet. Søknadsfristen var 20. april. Sentralleddet har søkt på vegne av underledd slik at ordningen har vært enkel for lagene. Samlet mottar idretten mer enn 100 millioner kroner, kategorien kultur og kunst mottar 26 millioner kroner og barne- og ungdomsorganisasjonene mottar rundt 9 millioner kroner. Midlene utbetales til sentralleddene denne uken.

Blant mottagerne er Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité som får 103 millioner kroner, Røde Kors som får 10,3 millioner kroner og Musikkorpsforbundet som får 8,1 millioner kroner.

Oversikt over lag og foreninger som får midler (Lotteri- og stiftelsestilsynet)