Legger til rette for mer fangst av reker i Barentshavet

Regjeringen åpner for dispensasjon fra lasteromsgrensen for reketrålere i Barentshavet.

Det ble bestemt i statsråd i dag at det skal åpnes for at ringnotfartøy og pelagiske trålere kan få dispensasjon fra størrelsesbegrensningen på 2500 kbm lasteromsvolum for reketrålere. Beslutningen legger bedre til rette for kombinasjonsdrift mellom reketrål og ringnot/pelagisk trål.

- Jeg ønsker å legge til rette for mer fangst av reker i Barentshavet, og gjennom dette bidra til større leveranser av råstoff til rekeindustrien. Hovedutfordringen for reketrålerne i nord synes å være manglende lønnsomhet, noe som bidrar til at det fiskes mindre reker enn det er biologisk grunnlag for, sier fiskeriminister Per Sandberg.

- Ved å legge til rette for nye former for kombinasjonsdrift og fleksible løsninger, øker en sjansen for at flere næringsaktører finner det attraktivt å fiske reker. Det er vanskelig å se noen god grunn til at ringnotfartøy og pelagiske trålere ikke skal kunne drive kombinasjonsdrift med reketråling når andre fartøytyper kan det, sier Sandberg.

KONGELIG RESOLUSJON: Forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften)

Til toppen