Ny sjef for Forsvarets Sanitet

Oberstløytnant Jon Gerhard Reichelt ble i statsråd i dag utnevnt til generalmajor og beordret til stillingen som Sjef Forsvarets sanitet.

Reichelt har bred medisinsk og militær erfaring. Han er uteksaminert fra medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo i 1991, og disputerte til doktorgrad i 2008. I 2013 gjennomførte han Forsvarets høgskoles sjefskurs. Han har erfaring som lege utenfor forsvarssektoren, blant annet som konstituert overlege/teamleder ved Gaustad sykehus, mange år som lege og medisinskfaglig rådgiver ved Psykiatrisk legevakt for Romerike og Oslo, og som overlege i psykiatri ved det Norske Radiumhospital.

Jon Gerhard Reichelt har tjenestegjort i Forsvaret siden 2000. I perioden fra 2000 til 2005 var han leder av mentalhygienelaget og mentalhygieneseksjonen ved Sanitetsregimentet. I perioden fra 2006 til 2015 ledet han Kontor for psykiatri og stressmestring i Forsvarets sanitet. Fra 2015 har Reichelt vært disponert som sjef Institutt for militærpsykiatri og stressmestring ved Forsvarets sanitet.

Jon Gerhard Reichelt tiltrer stillingen som Sjef Forsvarets Sanitet fra det tidspunkt som Forsvarsdepartementet bestemmer.

Til toppen