Ny sjef for operasjonsstaben ved Forsvarets operative hovedkvarter

Flaggkommandør Sverre Nordahl Engeness ble i statsråd i dag utnevnt til kontreadmiral og beordret til stillingen som sjef for operasjonsstaben ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Nordahl Engeness har bred erfaring både fra operativ virksomhet og stabstjeneste i Sjøforsvaret og fellesmiljøet. Han ble uteksaminert fra Forsvarets stabsskole II i 2000 og National Defense University, USA, i 2008. 

I perioden 2005-2007 var Nordal Engeness sjef for ubåtvåpenet. Fra 2007-2008 jobbet han i Forsvarsdepartementet. Videre har han blant annet vært stabsjef for avdelingen for Informasjonsinfrastruktur (INI) og sjef for INI-operasjoner. Fra 2014 til 2017 var han sjef for Kystvakten.  Siden 1. august 2017 har han midlertidig hatt stillingen som sjef for operasjonsstaben ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Sverre Nordahl Engeness tiltrer stillingen fra det tidspunkt som Forsvarsdepartementet bestemmer.

Sverre Nordahl Engeness ble i statsråd i dag utnevnt til kontreadmiral og beordret til stillingen som sjef for operasjonsstaben ved Forsvarets operative hovedkvarter.
Sverre Nordahl Engeness ble i statsråd i dag utnevnt til kontreadmiral og beordret til stillingen som sjef for operasjonsstaben ved Forsvarets operative hovedkvarter. Foto: Jonas Selim, Forsvaret
Til toppen