Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny styreleder i Bane NOR SF

- Når Cato Hellesjø nå overtar styreledervervet, får Bane NOR en styreleder med lang erfaring fra tilsvarende virksomhet, som kan vise til gode resultater med effektivisering og omstilling, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Cato Hellesjø ble på foretaksmøtet 23. juni 2020 valgt til ny styreleder i Bane NOR SF.

Hellesjø (f. 1956, Oslo) er utdannet siviløkonom fra BI. Han har siden 2009 vært konsernsjef i Sporveien AS, med overordnet ansvar for driften av t-bane, trikk og bussinfrastruktur, i tillegg til utbygging av store infrastrukturprosjekter for t-bane og trikk i Oslo og Viken.  Hellesjø overtar stafettpinnen etter Siri Hatlen.

- Som styreleder har Siri Hatlen lagt ned en betydelig arbeidsinnsats og gitt verdifulle bidrag, både i etableringsfasen av Bane NOR og i utviklingen av virksomheten fra etat til foretak, sier samferdselsministeren.

Å gjøre togtransport mer attraktivt for både passasjerer og vareeiere er en prioritert oppgave for regjeringen. 

- Regjeringen satser stort på jernbanen, og bevilger årlig betydelige beløp over statsbudsjettet til Bane NORs virksomhet. Jeg er opptatt av at Bane NOR bruker bevilgningene fra staten på en kostnadseffektiv måte og leverer tjenester av høy kvalitet som kommer brukerne av jernbanen til gode, sier Hareide.

Styrets sammensetning
På foretaksmøtet ble styrets nestleder Olaf Melbø og styremedlem Ane Breivega gjenvalgt for en periode på to år. I styret sitter også Baard Haugen og Toril Nag.

Etter foretaksmøtet består styret i Bane NOR av følgende medlemmer:

Styreleder Cato Hellesjø (f. 1956, Oslo) (aksjonærvalgt)
Nestleder Olaf Melbø (f. 1949, Innlandet) (aksjonærvalgt)
Ane Breivega (f. 1971, Vestfold og Telemark) (aksjonærvalgt)
Baard Haugen (f. 1955, Oslo) (aksjonærvalgt)
Toril Nag (f. 1964, Rogaland) (aksjonærvalgt)
Solbjørg Engeset (ansattvalgt)
Torfinn Håverstad (ansattvalgt)

Om Bane NOR
Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring samt forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom.

Statens begrunnelse for eierskapet i Bane NOR er å ivareta forvaltning og utvikling av nasjonal jernbaneinfrastruktur og jernbaneeiendom. Statens mål som eier er kostnadseffektiv forvaltning og utvikling av en sikker og tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og jernbanerelatert eiendomsvirksomhet. Staten eier 100 prosent av Bane NOR.

Til toppen