Nye Brexit-møter i London

Næringsministeren besøkte London denne uken for å diskutere brexit med flere sentrale britiske politikere.

- Storbritannia er en av våre aller største handelspartnere. Derfor er det viktig for å oss å opprettholde den løpende dialogen med britiske myndigheter, sier næringsminister Monica Mæland.

Torsdag 19. oktober møtte hun Jo Johnson, som er viseminister for utdanning og innovasjon i det britiske næringsdepartementet. Samme dag møtte hun også parlamentariker for det konservative partiet, Alec Shelbrook. Fredag diskuterte Mæland brexit med viseminister i det britiske handelsdepartementet, Greg Hands (bildet).

Monica Mæland og Greg Hands. Foto: NFD

I møtet med Hands la hun særlig vekt på at usikkerheten i norsk næringsliv blir betydelig redusert, dersom man i en overgangsperiode viderefører EØS-avtalen.

-  Dette vil gi Norge og Storbritannia mer tid til å fremforhandle en mer omfattende handelsavtale etter brexit, sier Mæland. 

I samtalen med Jo Johnson poengterte hun at det er viktig å finne gode løsninger for forsknings- og utviklingssamarbeidet mellom Norge og Storbritannia etter brexit. Storbritannia er i dag en betydelig bidragsyter til det europeiske samarbeidet om forskning og innovasjon, og britiske universiteter tiltrekker seg mange norske studenter og forskere.  

Næringsministeren møtte dessuten representanter for norsk næringsliv i London for å høre hvordan de jobber for å forberede seg på brexit. 

- Det er viktig for meg å ha en god dialog med bedriftene for å ivareta deres interesser best mulig. Jeg opplever at de er bekymret for at det skal dukke opp uventede negative konsekvenser, som de ikke er forberedt på, sier Mæland.

Hun deltok også på åpningen av "The Great Nordic Feast", en nordisk matfestival som skal promotere Norge og Norden som feriemål. Det er de nordiske Visit-organisasjonene som står bak den tre dager lange festivalen, som arrangeres på Soutbank Centre. Festivalen er dessuten en del av Nordisk ministerråds fellesnordiske kultursatsning.

Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017.  

 

 

Til toppen