Nye styremedlemmer ved Norges musikkhøgskole

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye styremedlemmer ved Norges musikkhøgskole for perioden fra 1. august 2017 til 31. juli 2021.

Departementet har oppnevnt Stein Olav Henrichsen, Cecilie Ohm, Kaarlo Hilden og Paula Crabtree til å være styremedlemmer ved Norges musikkhøgskole (NMH) i neste periode. Varamedlemmer er Ingvild Aas og Alexander Refsum Jensenius.

– Jeg setter stor pris på at disse kompetente folkene vil være med på å løfte Norges musikkhøgskole mot nye høyder. Sang og musikk er viktig for oss mennesker på flere plan, og Norges musikkhøgskole spiller en vesentlig rolle for å utdanne dyktige utøvere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, musikkpedagoger og musikkterapeuter, og videreutvikle store talenter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Peter Tornquist er rektor og styreleder. 

Stein Olav Henrichsen Adm. direktør Munchmuseet.

Cecilie Ohm Seniorrådgiver ved Universitetet i Bergen (UiB), tidligere direktør for Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB).

Kaarlo Hilden Dekan og leder av Sibelius akademiet, Fakultet for klassisk musikk, Konstuniversitetet.

Paula Crabtree Rektor ved Stockholms konstnärliga högskola. 

Varamedlemmer:

1. Ingvild Aas Rektor ved Molde kulturskole. Varamedlem i dagens styre.

2. Alexander Refsum Jensenius førsteamanuensis på Institutt for musikkvitenskap, UiO.

Til toppen