Om statlig eierskap

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en oppdatert gjennomgang om forvaltning av statens eierskap.

– Staten skal være en profesjonell og forutsigbar eier. Vi håper denne gjennomgangen kan bidra til økt forståelse for og åpenhet om hvordan staten utøver eierskapet sitt, sier næringsminister Monica Mæland.

 Forholdet til Stortinget og selskapets ledelse, opplysningsplikt og innhenting av informasjon er blant temaene.

 Gjennomgangen bygger på en tilsvarende gjennomgang fra 2006 om forvaltning av statens eierskap. Sentrale utviklingstrekk og økt oppmerksomhet generelt og på nye områder innenfor eierskapsutøvelsen gjør at det har vært behov for denne oppdateringen. 

 Det er Gudmund Knudsen og Sven Ole Fagernæs som har gjort gjennomgangen på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

 Gudmund Knudsen er tidligere advokat og partner i Advokatfirmaet BA-HR og er nå rådgiver i samme firma. Han har tidligere jobbet i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Sven Ole Fagernæs er tidligere regjeringsadvokat og arbeider i dag som advokat.

 

Dokumentet finner du her.

 

Til toppen