Plasseringen av Tromsø universitetsmuseum er avklart

Nå er det besluttet at Tromsø Museum – Universitetsmuseet vil bli bygget på Mack-tomta i Tromsø sentrum.

– Museet skal være en verdensledende institusjon. Jeg er glad for at vi har funnet en løsning som universitetet og byen kan være stolte av. Museets plassering vil være viktig for utviklingen av Tromsø by, sier Torbjørn Røe Isaksen.

I juni 2016 besluttet regjeringen at Tromsø Museum – Universitetsmuseet skulle bli lokalisert i Tromsø sentrum for å bidra til byutvikling. Etter en grundig ­analyse av tre mulige tomter i Tromsø sentrum kom Mack-tomta best ut. 

Beliggenheten avgjørende
Samtlige tomter som ble vurdert oppfylte regjeringens krav om å bidra til sentrumsutvikling, men det var Mack-tomtas beliggenhet som ble avgjørende for valget.

Museets virksomhet er i dag spredt på ti steder, men nå skal alt samles i ett bygg. Med plasseringen vil museet ligge nær viktige samarbeidspartnere. Blant disse er Framsenteret, Polaria, Nordnorsk kunstmuseum, Polstjerna og Troms fylkeskommune. Direkte tilgang til sjøen er også vurdert som en styrke for museets arbeid med formidling av ulike aktiviteter og utstillinger.

Beslutningen er tatt av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og Statsbygg. Nå skal partene jobbe videre med utformingen av selve bygget, før prosjektet kan være klart for startbevilgning fra Stortinget.

Vikingtid - Utstilling Tromsø museum
Utstilling Vikingtid i Tromsø museum Foto: Adnan Icagic
Til toppen