Plast overalt i Arktis

Plastavfall og mikroplast finnes så å si overalt i havet i Arktis og Svalbardområdet, viser en ny rapport fra Norsk Polarinstitutt.

strandrydding
Foto: Bo Eide

– Det er svært urovekkende at vi finner så store mengder plast i havet, selv på fjerntliggende steder i Arktis. Dette er en utfordring regjeringen tar på stort alvor, og Norge har arbeidet siden 2014 med å løfte forsøplingen av havet på den globale dagsorden, samtidig som vi også jobber nasjonalt. FNs miljøforsamling vedtok før jul en nullvisjon for plast i havet, etter initiativ fra Norge, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Plastposer på havbunnen

I prøver av arktisk is er det funnet mer mikroplast enn i den store strømvirvelen i Stillehavet. På 2500 meters dyp i Framstredet i Arktis er det funnet plastposer og annet avfall i like store mengder som i havdypet utenfor Lisboa. Det er funnet plast i magen til nesten 90 prosent av sjøfuglen havhest ved Svalbard og i 20 prosent av snø- og kongekrabber i Barentshavet. 

Fiskere kan levere inn avfall

Mye av plastavfallet i nord kommer fra sjøbaserte kilder.

– Utslipp av avfall fra skip er forbudt i alle havområder, men overholdelsen varierer. Vi har nå tatt initiativ i FNs sjøfartsorganisasjon, IMO, for å styrke overholdelsen av dette forbudet, sier Elvestuen.

Regjeringen viderefører også prosjektet Fishing for Litter, hvor fiskere kan levere avfall de får i fiskeredskapen sin gratis i åtte havner, inkludert Tromsø og Båtsfjord. Samtidig utreder Miljødirektoratet en varig ordning for at alle fiskere og andre skal få levere slikt avfall gratis i alle havner.   

Styrke regionalt samarbeid

Miljødirektoratet utreder også en produsentansvarsordning for fiskeri- og oppdrettsutstyr, som for eksempel innebærer at produsentene og importører må ta imot kassert utstyr. Regjeringen styrker også arbeidet med rent hav ved å etablere et senter for oljevern og marint miljø i Svolvær, som skal være nasjonalt og internasjonalt ledende på kompetanse innen opprydning.

– Jeg vil nå se på hvordan vi kan styrke det regionale samarbeidet mot marin forsøpling, både i Arktis og Nordøst-Atlanteren.  Plastavfallet spres med havstrømmer og flere land fisker og seiler i samme farvann, så vi får ikke løst problemet uten slikt samarbeid, sier klima- og miljøministeren.

 

Bakgrunn:

Rapporten Plastic in the European Arctic ble lagt fram av Norsk Polarinstitutt den 22. januar 2018 i forbindelse med Arctic Frontiers- konferansen i Tromsø. 

Kunnskapen om plastavfall i Arktis og Svalbard-området er økende. Rapporten oppsummerer status for miljøovervåking og kartlegging av plast i marine økosystemer i europeisk Arktis, inkludert Svalbard. 

I dag finner forskerne plast i alle størrelser i europeisk Arktis. Nivåene er mange steder sammenlignbare eller høyere enn i mer urbane og tett befolkede områder. Mengden plast i europeisk Arktis ser også ut til å øke. 

Mens landbaserte kilder dominerer i Sør-Norge, er andelen fra sjøbaserte kilder større lenger nord. I den europeisk Arktis er plastavfallet særlig knyttet til trålfiske, skipsfart, turisme og oljevirksomhet. På Svalbard ser vi at fisk, fugler og pattedyr vikler seg inn i ødelagte og forlatte fiskegarn og annet utstyr. Sysselmannen har derfor tatt initiativ til opprydningsaksjonen "Clean up Svalbard". Forskerne anslår at hele 80 prosent av plastavfallet på Svalbards strender stammer fra sjøbaserte kilder. 

Kartlegging av havbunnen i Norge gjennom programmet MAREANO har vist høyere nivåer av plastavfall sør i Norskehavet enn nord i Barentshavet, og mesteparten er avfall fra fiskeri. Bosetninger i Arktis er også kilder for mikroplast og plastavfall på avveie. Modellstudier viser at plastavfall og mikroplast trolig transporteres med havstrømmer fra Nordøst-Atlanteren til Barentshavet og blir værende her. 

Det er funnet plast i blant annet havhest, blåskjell, snøkrabbe, alkekonge, krykkje, polarlomvi og håkjerring. I håkjerring er det faktisk funnet fiskeutstyr. Det er funnet plast i magen til nesten 90 prosent av sjøfuglen havhest ved Svalbard og i 20 prosent av snø- og kongekrabber i Barentshavet.

 

Til toppen