Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regjeringen gir 100 millioner til personer med nedsatt funksjonsevne

Regjeringen gir 100 millioner kroner til personer med funksjonsnedsettelser i utviklingsland.

- Det finnes hele 800 millioner mennesker med nedsatt funksjonsevne i utviklingsland. Jeg er utrolig glad for at vi nå kan få til et skikkelig løft for denne utsatte gruppen, sa utviklingsminister Dag-Inge Ulstein da han kunngjorde denne satsingen under sitt besøk i New York i går.

- Vi vet at disse rammes av negative holdninger, stigmatisering, diskriminering og manglende tilgang til utdanning, helsetjenester og begrenset fysisk tilgang, fortsatte han.

- Regjeringen ønsker å nå enda bedre ut til de mest sårbare i samfunnet innenfor alle deler av utviklingssamarbeidet. Granavolden-plattformen slår fast at regjeringen vil rette særlig oppmerksomhet mot utsatte grupper, blant annet personer med nedsatt funksjonsevne , sier Ulstein.

- Som likestillingsminister er jeg glad for at vi også bidrar internasjonalt. Vi vet at mennesker med nedsatt funksjonsevne møter barrierer som gjør at de ikke har de samme mulighetene til å delta i samfunnet på lik linje som andre, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

De to ministrene deltar denne uka på Kvinnekommisjonen i New York.

- Dette er et viktig bidrag for å styrke de grunnleggende rettighetene for deltakelse for de mest utsatte, som ofte er mennesker med funksjonsnedsettelse og særlig kvinner og barn med funksjonsnedsettelser, sier kultur- og likestillingsministeren.

Ingen skal utelates

Satsingen på 100 millioner kroner kommer i tillegg til eksisterende tiltak.  Satsingen er i tråd med Agenda 2030, bærekraftmålene og det viktige prinsippet om at ingen skal utelates.

Kvinner og barn med nedsatt funksjonsevne er særlig utsatt for overgrep, og særlig sårbare, i krig og konflikt. 

- Disse må vi ha særlig oppmerksomhet om. Den internasjonale innsatsen for personer med funksjonsnedsettelser må styrkes. Tiltakene er ikke tilstrekkelige og er ikke alltid godt nok integrert i utviklingsprogrammene som helhet.

- Det tas heller ikke nok hensyn til at mennesker med nedsatt funksjonsevne jo ofte representerer en stor ressurs, sier  utviklingsminister Ulstein. 

-  Oppgavene er store. Vi skal gjøre vårt. Og vi må satse. Regjeringen vil føre en enda mer inkluderende utviklingspolitikk, hvor vi særlig satser på utdanning, global helse og støtten til sivilt samfunn, og hvor arbeid for å fremme likestilling og kvinners rettigheter står sentralt.

Norge samarbeider nært med en rekke land og flere multilaterale organisasjoner om disse oppgavene.

I fjor sluttet regjeringen seg til Charter for Change under Global Disability Summit i London. Det var et viktig signal om at vi vil fortsette å bidra til å implementere FNs konvensjon for rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser (CRPD).

 I disse dager arbeider Norge for en sterkest mulig tekst om rettighetene til barn med nedsatt funksjonsevne, i de forhandlingene om resolusjonen under FNs barnekonvensjon, i FNs menneskerettighetsråd.

- Funksjonshemmede barn skal ha samme rettigheter som andre funksjonshemmede, og som andre barn, sier utviklingsministeren.

Til toppen