Presenterer opptaket til høgare utdanning

Onsdag 19. juli presenterer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen opptaket til høgre utdanning saman med Samordna opptak og Høgskolen i Oslo og Akershus.

I år er det nesten tre prosent fleire enn i fjor som har søkt seg til universitet eller høgskole. Tala frå Samordna opptak viser at over 135 000 har søkt høgare utdanning. 

Onsdag 19. juli presenterer Samordna opptak tala som viser opptaket og fordelinga av studieplassar ved dei ulike utdanningane for studieåret 2017/2018. 

Pressa er velkommen til ein felles presentasjon av dei nasjonale tala for opptaket. 

Tid: Onsdag 19. juli  kl.11:00 - 11:30.

Stad: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46. 

Presentasjonen blir strøymd på YouTube

Kontaktpersonar

Pressekontakt for  Kunnskapsdepartementet: Anne Sofie Holter,
e-post: ash@kd.dep.no, mobil: 984 96 058.

Pressekontakt for Samordna opptak: Kristian Folkman,
e-post: kristian.folkman@ceres.no, mobil: 954 68 108.

Pressekontakt for Høgskolen i Oslo og Akershus: Ingvild Straume,
e-post: ingvild.straume@hioa.no, mobil: 951 85 075.

Til toppen