Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Røe Isaksen besøkte Ukraina som første norske næringsminister

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen delto denne uken på møte i norsk-ukrainsk økonomisk kommisjon i Kyiv, Ukraina. Det er første gang en norsk næringsminister besøker Ukraina siden landet ble selvstendig i 1991.

-Vi hadde et godt møte hvor vi gjorde opp status for det som rører seg i det norsk-ukrainske næringslivssamarbeidet. Kommisjonen er en fast møteplass med ukrainske myndigheter der vi diskuterer muligheter og utfordringer i samarbeidet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Politiske samtaler

Røe Isaksen ble invitert til Kyiv av sin motpart i kommisjonen, energi- og kullindustriminister, Ihor Nasalyk. I tillegg til dette møtet, hadde næringsministeren politiske samtaler med handels- og økonomiminister Stepan Kubiv, som også har rollen som første visestatsminister i den ukrainske regjeringen, og visehandels- og økonomiminister Max Nefyodov.

Reformprosess og bekjempelse av korrupsjon

Næringsministerens viktigste budskap i samtalene med ukrainske myndigheter var en bekreftelse om fortsatt norsk støtte til Ukrainas reformprosess og europatilpasning. Ukrainsk side ble særlig oppfordret til å fortsette arbeidet med å bekjempe korrupsjon med uforminsket styrke.

- I mine samtaler i Kyiv vektla jeg antikorrupsjonsarbeidet som nøkkelen til å tiltrekke seg utenlandske investeringer og oppnå stabil økonomisk vekst, og som en av de viktigste oppgavene Ukraina står overfor, sier Røe Isaksen.

Næringsministeren deltok også i et norsk-ukrainsk næringslivsseminar, besøkte Itera Ukraina og Egersund Seafoods butikk i sentrum av Kyiv.

Fakta Norge – Ukraina

Norsk-ukrainsk regjeringskommisjon for handels-, næringslivs- og økonomisk samarbeid ble etablert ved avtalesignering under statsminister Solbergs besøk til Kyiv i november 2015. Næringsministeren leder norsk del av kommisjonen, ukrainsk side ledes av energi- og kullindustriminister.

Nylige investeringer:

  • Scatec Solar har bekreftet foreløpige investeringer på ca. 88 mill. EUR i ukrainsk solkraft – med ønske om å øke dette til 250-300 millioner EUR innen 2019/2020.
  • NBT har bekreftet foreløpige investeringer på ca. 25 mill. EUR i ukrainske vindkraftprosjekter – også ønske om økning – til 350 til 400 mill. EUR i løpet av få år.
  • AICEHydro har nå fullfinansiert sitt første prosjekt på småskala vannkraft og vil investere ila. av 2018.  
Til toppen