Samferdselsminister Knut Arild Hareide besøker Ryfylke onsdag 8. september

Samferdselsminister Knut Arild Hareide skal mellom anna få orienteringar om Ryfast og rv. 13 Lovraeidet–Rødsliane, når han besøker Ryfylke 8. september. Pressa er invitert til å delta, men må melde seg på.

Program:

Kl. 10:00: Statens vegvesen orienterer om Ryfast. Korleis verdas lengste, undersjøiske tunnel blei bygd.
Stad: Solbakk rasteplass

Kl. 13:15: Statens vegvesen orienterer om prosjektet rv. 13 Lovraeidet–Rødsliane. Prosjektet kom med i ny Nasjonal transportplan 2022–2033.
Stad: Lovraeidet, i krysset mellom rv. 13 og fv. 517.

Pressekontakt for turen: Kommunikasjonsrådgjevar i Samferdselsdepartementet, Henrik Jonassen: 976 28 091 / hj@sd.dep.no