Historisk arkiv

Samferdselsminister Knut Arild Hareide besøker Ryfylke onsdag 8. september

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Samferdselsminister Knut Arild Hareide skal mellom anna få orienteringar om Ryfast og rv. 13 Lovraeidet–Rødsliane, når han besøker Ryfylke 8. september. Pressa er invitert til å delta, men må melde seg på.

Program:

Kl. 10:00: Statens vegvesen orienterer om Ryfast. Korleis verdas lengste, undersjøiske tunnel blei bygd.
Stad: Solbakk rasteplass

Kl. 13:15: Statens vegvesen orienterer om prosjektet rv. 13 Lovraeidet–Rødsliane. Prosjektet kom med i ny Nasjonal transportplan 2022–2033.
Stad: Lovraeidet, i krysset mellom rv. 13 og fv. 517.

Pressekontakt for turen: Kommunikasjonsrådgjevar i Samferdselsdepartementet, Henrik Jonassen: 976 28 091 / hj@sd.dep.no